2018, Yvonne publishes her first book: Dutch Grammar Support

Full title: Marijke Huizinga en Yvonne Zevenbergen (2018). Dutch Grammar Support. For learners, organized in CEFR level A2, B1 and B2. Amsterdam: Boom (€ 27,50) www.nt2.nl/en/product/394/Dutch-grammar-support#inhoud Dutch Grammar Support is aimed at both beginning and advanced learners of Dutch with a higher level of education. It provides a structured overview of Dutch grammar at three 

Lees verder →

Geslaagd!

In 2017 zijn twee cursisten van TDHZ geslaagd voor het Inburgeringsexamen (A2) en is een cursist geslaagd voor het Staatsexamen (B1). Gefeliciteerd!

whatsapptaal

In whatsapptaal kan met weglatingen en afkortingen iets worden gezegd waarvoor je in keurige mensentaal twee keer zoveel ruimte nodig zou hebben. Is dit slecht voor de taalontwikkeling van de gebruiker? Nee! Kinderen die in een whatsappbericht op zinsniveau meer woorden weglaten, scoren beter op grammaticatoetsen. Bron: Grezel, J.E. (2016). ‘Ons mooie vak moet uit 

Lees verder →

Samenwerkend schrijven

Bij samenwerkend schrijven boeken zwakkere studenten de meeste leerwinst in een heterogene groepssamenstelling,  terwijl de betere studenten het meeste baat hebben bij een homogeen groepje. Dit geldt wanneer studenten in tweetallen een tekst moeten bespreken en verbeteren aan de hand van een stappenplan. Wanneer echter de studenten voorafgaand aan deze oefening eerst naar een instructievideo 

Lees verder →

Prachtige resultaten

NT2-cursisten van Yvonne scoren gemiddeld 95% goed op de TOA-toets Lezen B1 en Luisteren B1. Deze studenten hebben in 40 lessen van Yvonne De Opmaat (tot niveau A2) en De Sprong (tot niveau B1) doorgewerkt. Met prachtige resultaten, zoals blijkt uit de onafhankelijke TOA-toets

Engelse les voor Japanners

はじめまして、私は、David Koopmanです。 25年以上の英会話教育に携わり、多くの日本の方へプライベートレッスンを行っています<日本語は、できませんが>。 また、ビジネス会話からお子様までご希望にお応えして幅広い英会話をレクチャーすることもできます。   ぜひ、私と英会話レッスンを一緒に始めましょう! … Contact me at (in English) at: david.koopman4@gmail.com