Samenwerkend schrijven

Bij samenwerkend schrijven boeken zwakkere studenten de meeste leerwinst in een heterogene groepssamenstelling,  terwijl de betere studenten het meeste baat hebben bij een homogeen groepje. Dit geldt wanneer studenten in tweetallen een tekst moeten bespreken en verbeteren aan de hand van een stappenplan. Wanneer echter de studenten voorafgaand aan deze oefening eerst naar een instructievideo kijken waarin de oefening wordt  ‘voorgespeeld’, maakt de groepssamenstelling niet uit: de prestaties gaan over de hele linie omhoog.

Bron: Steendam, E. van, Rijlaarsdam, G., Bergh, H. van den & Sercu, L. (2016). Samenwerkend schrijven en reviseren: Met wie en hoe? Tijdschrift Levende Talen, jaargang 17, nummer 3, september 2016