Prachtige resultaten

NT2-cursisten van Yvonne scoren gemiddeld 95% goed op de TOA-toets Lezen B1 en Luisteren B1.

Deze studenten hebben in 40 lessen van Yvonne De Opmaat (tot niveau A2) en De Sprong (tot niveau B1) doorgewerkt. Met prachtige resultaten, zoals blijkt uit de onafhankelijke TOA-toets