Cursussen & Trainingen

TAAL Den Hartog & Zevenbergen geeft taalcursussen voor bedrijven en instellingen in Amsterdam en omgeving, bijvoorbeeld in Amstelveen, Hoofddorp, Purmerend, Schiphol, Weesp. TAAL Den Hartog & Zevenbergen werkt ook in opdracht van (internationale) relocation bureaus.

Wij geven individuele lessen of groepslessen naar keuze. De lessen worden bij voorkeur aangeboden op de werkplek van de opdrachtgever, overdag of direct na kantoortijd. Onze didactische expertise ligt vooral bij midden- en hoger opgeleiden.

Diensten

Nederlands voor buitenlanders

Algemene cursussen Nederlands als tweede taal (NT2)

 • van absolute beginners tot A1 (elementair, introductie)
 • van A1 tot A2 (beginners, naar inburgeringsniveau)
 • van A2 tot B1 (basisniveau)
 • van B1 tot B2 (gevorderd)

Maatwerkcursussen Nederlands als tweede taal (NT2)

 • B2 tot C1 (en verder - op weg naar near native)
 • voor toepassing in werk of studie (vanaf A2)
 • uitspraaktraining (vanaf A2)
Praktijkvoorbeelden
TAAL Den Hartog & Zevenbergen geeft cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) aan buitenlanders en hun partners die voor kortere of langere tijd in Nederland werken en/of wonen.

Voorbeeld 1

Een werkgever wil een groep medewerkers de gelegenheid te geven (beter) Nederlands te leren. Kandidaten worden uitgenodigd, er is een mondelinge en/of schriftelijke intake en op basis van de resultaten maken we twee groepen: beginners en halfgevorderden. De lessen zijn één keer per week, op het kantoor van de werkgever, rond lunchtijd of direct na het werk.

Voorbeeld 2

U woont sinds kort in Nederland en u wilt Nederlands leren voor het sociaal verkeer met collega's en bijvoorbeeld in winkels en restaurants. U hebt een drukke baan met veel vergaderingen en zakenreizen. Daarom kiest u voor individuele lessen in combinatie met Skypelessen en u maakt afspraken met de docent voor de lesdata.

Voorbeeld 3

Een werkgever wil iets extra´s aanbieden aan expats en hun partners: een korte intensieve cursus taal en cultuur (total immersion programma met taallessen en excursies) en vervolglessen voor degenen die dat willen.

Voorbeeld 4

U woont en werkt al een paar jaar in Nederland en u kent de taal goed. Toch zeggen uw Nederlandse collega's regelmatig dat ze niet verstaan wat u zegt en dat ze uw e-mails niet begrijpen. U kiest voor maatwerk: uitspraaktraining (klankvorming en intonatie) en de finesses van de grammatica.

Intake en lesmethode
Uitgaande van uw leerwensen en uw startniveau kiezen wij samen met u het cursusprogramma. De intake is mondeling en/of schriftelijk, eventueel aangevuld met een niveautoets.
Voor Nederlands als tweede taal (NT2) zijn er verschillende lesmethodes op de markt, speciaal ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen en in overeenstemming met de definities van het ERK/CEF (Europees Referentie Kader/Common European Framework), niveau A1-C2. De meeste moderne methodes bestaan uit boeken met ondersteuning van websites voor interactief on line leren. Wij hebben ervaring met alle gangbare studiemethodes en samen met u kiezen wij de methode die het best bij u past.
Aantal lessen
Een standaardles duurt 90 minuten en voor elke les is er huiswerk/zelfstudie (een à twee uur per les). Het aantal benodigde lessen is een gemiddelde. Sommige cursisten hebben minder of juist meer lessen nodig.

Algemene cursussen Nederlands als tweede taal (NT2)

 • van absolute beginners tot A1 (elementair) 10-15 lessen
 • van A1 tot A2 (beginners, naar inburgeringsniveau) 10-15 lessen
 • van A2 tot B1 (basisniveau) 20-30 lessen
 • van B1 tot B2 (gevorderd) 20-30 lessen

Maatwerkcursussen Nederlands als tweede taal (NT2)

 • B2 tot C1 (en verder -op weg naar near native) op basis van intake
 • voor toepassing in werk of studie (vanaf A2) op basis van intake
 • uitspraaktraining (vanaf A2) op basis van intake
Evaluatie

Evaluatie

Alle cursussen worden afgesloten met een eindtoets en een Certificaat van deelname. Daarnaast is ook een cursusrapport en /of een een externe (onafhankelijke) niveautoets mogelijk.
Voor NT2 bestaan er drie officiële diploma's:

 • Inburgeringsexamen (niveau A2)
 • Staatsexamen NT2, Programma I (niveau B1)
 • Staatsexamen NT2, Programma II (niveau B2)

www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nederlands_als

Daarnaast zijn er landelijk erkende toetsen om het startniveau, de voortgang en het eindniveau van een cursist te bepalen.
www.toets.nl

Links

Communicatieve vaardigheden Nederlands

Voor mensen met Nederlands als moedertaal

Voor mensen met een andere moedertaal en met een Nederlands diploma (mbo, havo, vwo, hbo, universiteit)

 • spelling en grammatica
 • spreekvaardigheid voor vergaderingen en presentaties
 • schrijfvaardigheid voor correspondentie (e-mail) en rapporten
Praktijkvoorbeelden
TAAL Den Hartog & Zevenbergen geeft cursussen communicatieve vaardigheden Nederlands (NT1) aan mensen met Nederlands als moedertaal en aan mensen met een andere moedertaal met een Nederlands diploma (mbo, havo, vwo, hbo, universiteit).

De cursussen communicatieve vaardigheden zijn altijd maatwerkcursussen, toegesneden op de leerwensen en de mogelijkheden van de cursist. Het gaat vaak om (een combinatie van):

 • spreekvaardigheid voor vergaderingen en presentaties (inclusief woordkeus en uitspraak)
 • schrijfvaardigheid voor correspondentie (e-mail) en rapporten (inclusief spelling en grammatica)

Voorbeeld 1

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van e-mail, zowel binnen de organisatie als voor het contact met klanten. Iedereen schrijft elke dag e-mails, maar niet iedereen kan dat even snel en accuraat. De opdrachtgever wil  een training voor de medewerkers en vraagt ons om twee of drie workshops professioneel en klantvriendelijk e-mailen, met aandacht voor huisstijl, opbouw, grammatica en spelling.

Voorbeeld 2

Een medewerkster krijgt een andere functie in de organisatie en in deze nieuwe functie wordt er meer taal van haar verwacht: in vergaderingen en presentaties. Dat blijkt een struikelblok. Wij geven haar een maatwerkcursus van vier of vijf lessen met vuistregels voor de opbouw van presentaties en voor argumenteren met  oefencasussen en met aandacht voor woordkeus en uitspraak en wat verder nodig is.

Voorbeeld 3

Een medewerker schrijft rapporten die niet helemaal voldoen aan de verwachtingen: er zijn veel onduidelijkheden. Maar wat doet hij verkeerd? Hij heeft hulp gevraagd aan zijn collega's, maar die geven verschillende en soms tegenstrijdige adviezen. Wij geven hem een maatwerkcursus van 8 lessen met richtlijnen voor de opbouw van paragrafen en alinea's met oefencasussen - en met aandacht voor formulering, zinsbouw en spelling en wat verder nodig is.

Intake en lesmethode
In de intake analyseren wij samen met u het 'probleem'  en bespreken wij de leerdoelen.  Op grond daarvan stellen wij een lesprogramma voor. De intake is mondeling en/of schriftelijk, eventueel aangevuld met een niveautoets.
Voor  communicatieve vaardigheden Nederlands zijn er verschillende lesmethodes en naslagwerken op de markt. Ook online zijn er allerhande adviezen, do's and dont's te vinden. Wij maken selectief gebruik van de actuele inzichten en putten daarnaast uit onze ervaring als docent in het hbo. Voor cursisten met een NT2-achtergrond  zijn daarnaast oefenboeken voor grammatica, idioom e.d. beschikbaar.
Aantal lessen
Het aantal benodigde lessen is afhankelijk het leerdersprofiel: achtergrond, capaciteiten en omstandigheden van de cursist(en).
Evaluatie
Alle cursussen worden afgesloten met een Certificaat van deelname en desgewenst met een cursusrapport.
Links

Zakelijk Engels

Voor mensen met een Nederlands diploma (mbo, havo, vwo, hbo, universiteit)
Voor mensen met een buitenlands diploma (mbo, havo, vwo, hbo, universiteit)

 • spelling en grammatica
 • woordenschat, idioom, uitspraak
 • luister- en leesvaardigheid
 • spreekvaardigheid voor receptie, vergaderingen en presentaties
 • schrijfvaardigheid voor correspondentie (e-mail) en rapporten
Praktijkvoorbeelden
TAAL Den Hartog & Zevenbergen geeft cursussen Zakelijk Engels aan medewerkers van bedrijven en organisaties waar het Engels een rol speelt in de interne en/of externe communicatie. Het gaat vaak om (een combinatie van):

 • uitspraaktraining
 • woordenschat en idioom voor het werk (luister-, lees- en gespreksvaardigheid)
 • spreken op het werk (werkoverleg, vergaderingen, tweegesprekken)
 • schrijven voor het werk (e-mail, rapportage,spelling en grammatica)

Voorbeeld 1

E-mailen in het Nederlands is al moeilijk en in het Engels helemaal. Iedereen in het bedrijf probeert er het beste van te maken, maar en zijn grote verschillen in stijl en kwaliteit. De werkgever wil daarin een verbeterslag maken en vraagt ons om vier of vijf workshops professioneel en klantvriendelijk e-mailen, met aandacht voor huisstijl, opbouw, grammatica en spelling.

Voorbeeld 2

Het school-Engels van de receptionisten is niet helemaal toereikend en de werkgever wil hun een training aanbieden. Wij geven twee of drie workshops telefoneren & ontvangen van bezoekers, met aandacht voor huisstijl, formulering en woordkeus, zinsbouw en uitspraak.

Voorbeeld 3

Een medewerker krijgt een andere functie in de organisatie en in deze nieuwe functie moet hij Engels spreken in vergaderingen en presentaties. Dat blijkt een struikelblok. Wij geven een maatwerkcursus van tien lessen met oefeningen voor argumenteren en met oefeningen voor woordenschat en idioom, grammatica, uitspraak en wat verder nodig is.

Voorbeeld 4

Een stagiaire uit China leest en schrijft bijna perfect Engels, maar hier in Nederland kan niemand hem verstaan. Hij krijgt een intensieve uitspraaktraining van 10 lessen elke dag een les met opdrachten voor zelfstudie en praktijkoefeningen.

Intake en lesmethode
In de intake analyseren wij samen met u het 'probleem' en bespreken wij het leerdoel. Op grond daarvan stellen we een lesprogramma voor. De intake is mondeling en/of schriftelijk, eventueel aangevuld met een niveautoets.

Voor Zakelijk Engels zijn er verschillende lesmethodes op de markt, speciaal ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen en in overeenstemming met de definities van het ERK/CEF (Europees Referentie Kader/Common European Framework), niveau A1-C2. De meeste moderne methodes bestaan uit boeken met ondersteuning van websites. Wij hebben ervaring met alle gangbare studiemethodes en we maken gebruik van openbare on line bronnen. Samen met u kiezen wij de methode die het best bij u past.

Aantal lessen
Een standaardles duurt 90 minuten en voor elke les is er huiswerk/zelfstudie (een à twee uur per les). Het aantal benodigde lessen is een gemiddelde. Sommige cursisten hebben minder of juist meer lessen nodig.

Algemene cursussen Zakelijk Engels

 • van absolute beginners tot A1 (elementair)                        10-15 lessen
 • van A1 tot A2 (beginners, naar inburgeringsniveau)            10-15 lessen
 • van A2 tot B1 (basisniveau)                                                20-30 lessen
 • van B1 tot B2 (gevorderd)                                                20-30 lessen

Maatwerkcursussen en workshops

Op basis van intake

Uitspraaktraining

op basis van intake

Evaluatie
Alle cursussen worden afgesloten met een eindtoets en een Certificaat van deelname. Daarnaast is ook een cursusrapport en /of een een externe (onafhankelijke) niveautoets mogelijk.
Links

Prijzen

Lessen op locatie

Algemene cursussen

NT2 en Zakelijk Engels per serie van 10 lessen (90 minuten per les)

€ 235 per cursist met 6 deelnemers

€ 240 per cursist met 5 deelnemers

€ 300 per cursist met 4 deelnemers

€ 400 per cursist met 3 deelnemers

€ 525 per cursist met 2 deelnemers

€ 900 voor individuele lessen

Maatwerkcursussen

NT2, Zakelijk Engels en communicatieve vaardigheden

Volgens offerte afhankelijk van het cursusformaat en het aantal deelnemers

Lesprijzen zijn vrijgesteld van BTW.

Over ons

Yvonne Zevenbergen is senior docent van TAAL Den Hartog & Zevenbergen. Zij wordt bijgestaan door een team van excellente en enthousiaste zelfstandige NT2-docenten. Yvonne heeft  een Master degree Nederlandse taal- en letterkunde (Universiteit van Amsterdam) en is opgenomen in het register Competent docent NT2 (BVNT2). Zij maakt regelmatig uitstapjes naar andere opdrachtgevers zoals ITTA-Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam, Cito Arnhem, ROC van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam. TAAL Den Hartog & Zevenbergen is in 1985 opgericht door Jannine den Hartog en Yvonne Zevenbergen. Jannine is in 2013 plotseling ziek geworden en overleden. Zij blijft in onze herinnering als een deskundige en betrokken docent, een energieke ondernemer, een betrouwbare zakenpartner en collega en bovenal een fantastisch mens.

Hoe werken wij?

Na het initiële contact en indien nodig een intake doen wij een lesvoorstel en wijzen wij een docent toe. Na uw akkoord kunnen de lessen beginnen. TAAL Den Hartog & Zevenbergen maakt deel uit van de Commissie van onafhankelijke taaltrainers. [hier link naar klachtenreglement].

Handige websites

www.bvnt2.org
www.tefl.com
www.linkedin.com
www.tesol.org

Opdrachtgevers

ABN-Amro Actian Adidas Artis Artra BMC Boom uitgevers Bouwmaat Cartus Clifford Chance Convoi DTG Eigen Haard Geometry Global Healthnet Ibiden Intel JWT International KPMG Kraton Polymers Mariott Hotel Meulenhoff Educatief Mexx Northern Trust Norton Rose Philips Pon Proost & Brandt ROCvA Secon Secondfloor Shell Amsterdam Sony Synovate Time Warner TNS-Nipo Tom Tom Tommy Hilfiger Trafigura UPC UWV Vandejong Wolters-Kluwer Ymere

Referenties

Een greep uit de evaluaties van studenten:

Veel verschillende activiteiten en oefeningen in de les, interessante lessen!

Enthousiaste docent, maakt de lessen leuk.

Heldere instructies.

Duidelijke antwoorden op vragen en goede voorbeelden.

Contact

info@taaldenhartogzevenbergen.nl

+31615198803

postadres
TAAL Den Hartog & Zevenbergen
Baron G.A. Tindalplein 51
1019 TW Amsterdam

Kamer van Koophandel Amsterdam 59452900
ABN Amro NL81ABNA0458779032